Руският език и литература в променящия се свят: в културната столица на Русия се проведе световна среща на Русистите

Словото и културата са онези кодове, които дават осъзнаването за света,който ни заобикаля и светът, който искаме да творим. Най-божественото в човешкия живот е именно творческия процес. Но за да познаем дебрите на великото чудо на творчеството, трябват именно онези, които ни учат на това. Учителите. Учител не е просто професия, това е призвание и отговорност за цял живот. Защото в живота на всеки от нас се срещат такива учители, които помним цял живот. Въпреки че през по-голямата част от него не мислим за тях. В ерата на изкуствено налаганата русофобия, когато човечеството ни води битка за отстояване на традиционнни ценности и правда, руският език е носител на особена мисия. Просветителска. В дните от 12 до 16 септември, в културната столица на Русия се проведе събитие от световна величина, което изпълнава именно тази мисия.

Руският език и литература в променящия се свят: в културната столица на Русия се проведе световна среща на Русистите

На 13 септември 2023 г. в Санкт Петербург започна XV Световен конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература „Руският език и литература в променящия се свят“.

Конгресът се организира от МАПРЯЛ и Санкт Петербургския университет с подкрепата на Министерството на образованието на Руската Федерация и фондация „Русский мир“.

Руският език и литература в променящия се свят: в културната столица на Русия се проведе световна среща на Русистите

Санкт Петербург стана столица на конгреса за втори път: преди 20 години, през 2003 г., конгресът на МАПРЯЛ за първи път се проведе в Санкт Петербургския държавен университет по инициатива на изключителния руски филолог професор Людмила Вербицкая, която по различно време служи като ректор на Петербургския университет и президент на Петербургския държавен университет.

Руският език и литература в променящия се свят: в културната столица на Русия се проведе световна среща на Русистите

В продължение на три дни над 500 учени от 63 страни обсъждаха най-актуалните въпроси, свързани с функционирането на руския език в съвременния свят. България беше представена от 5 членна делегация, делегацията от Сърбия — 7, Молдодава- 10. Изключително присъствие от страна на Китай и Индия, които за усилване на взаимодействието и развитието на двустранните отношения с Русия в новия свят проявяват изключителен интерес към изучаването на руски език

В петък, 15 септември, бяха обобщени резултатите от конгреса на Международната асоциация на учителите по руски език и литература (МАПРЯЛ). В продължение на три дни експертите обсъждаха теми, свързани със съвременния руски език и руската култура в променящия се свят, както и други области на лингвистиката и литературната критика.

Бяха проведени кръгли маси по въпроси на преподаването на руски език, проблеми на лингвистичния анализ на юридически значими текстове, гражданската позиция на литературния герой и др.

Важни области на работа бяха социолингвистичните аспекти на изучаването на съвременния руски език, методите на преподаване на руски като чужд, роден и нероден език, проблемите на превода, както и използването на руския език в медийната сфера.

Участниците обсъдиха и значението на руската литература в световния литературен процес, проблемите на методиката на обучение по руска литература.

Нашата редакция имаше изключителната възможност да се включи в програмата на световното събитие и в серия от материали ще разкажем повече за атмосеферата на световната среща на върха на русисти от цял свят.

A.Z

България ZOV